Deze gebouwen zijn ontworpen voor de gemeenschap.
Kenmerk is in het algemeen de goed zichtbare identiteit en een hoge mate van toegankelijkheid. 
Aspecten van beheer, veiligheid en eventueel bezoekersstromen spelen hierbij een rol. 
maatschappelijke voorzieningen