Met respect voor bestaand landschap en bebouwing ontwikkeld Schaap en Sturm Architecten stedenbouwkundige plannen. Variërend van kleine chirurgische inpassingen binnen bestaande (historische) stads of dorpskernen of uitbreidingswijken. Altijd staat hierbij de belevingswaarde van de gebruiker voorop en wordt steeds gewerkt met referentiebeelden. 
Desgewenst kan hierbij een beeld kwaliteitsplan ontwikkeld worden. Uiteraard worden daarnaast verkeerstechnische en infrastructurele aspecten volledig meegenomen. Daarnaast worden doormiddel van korte studies de verkavelingmogelijkheden van diverse gebied onderzocht. 
luchtfoto de streek in aanbouw
Stedenbouw Schaap en Sturm Architecten