Planpresentatie Park Stevenshof Apartments Dubbeldam Dordrecht

In de skybar van het Hotel van der Valk te Dordrecht vindt op 14 juni van 13 tot 15 uur de plan-presentatie plaats van het door Schaap en Sturm Architecten ontworpen Park Stevenshof.

Naast de presentatie van het plan kunnen mensen hun interesse en wensen kenbaar maken, welke dan meegenomen zullen worden in de verdere planontwikkeling.

www.parkstevenshof.nl

Bekijk het project Park Stevenshof