Centrumwijk

Oudenbosch

De centrumbuurt in Oudenbosch ligt direct achter de basiliek.
De wijk is in drie fasen gesloopt en herbouwd.

Het stedenbouwkundig plan gaat uit van een reeks van hofjes op het binnenterrein.
Door het realiseren van parkeerstraten blijven deze hofjes verkeersarm. Zowel in architectuur als in stedenbouw is aansluiting gezocht met de bestaande omgeving. Door het frisse
kleurgebruik, de hoogteaccenten en de hofjesstructuur vindt er een grote upgrade plaats voor de gehele wijk. Er is gebouwd voor een brede doelgroep. Zo zijn er eengezinswoningen, levensloopbestendige woningen, seniorenwoningen en appartementen gerealiseerd. Een aantal woningen is speciaal voor mindervaliden ontwikkeld.