CPO Woningen

Waalwijk

Schaap en Sturm Architecten heeft op Landgoed Driessen te Waalwijk 61
starterswoningen voor Jongerenhuisvesting Waalwijk in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ontworpen. Het betreft woningen met een maximale v.o.n. prijs van €155.000,-.

Het bijzondere aan een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) ontwerpproces is vormgegeven rondom de eigen inbreng van de toekomstige bewoners. Zo wordt in diverse werkgroepen in een gemeenschappelijk proces het ontwerp vormgegeven. Door zelf en samen actief betrokken te zijn bij het ontwerp, het bouwen en het beheer van de woningen ontstaat ver voor de woningen gebouwd worden al een sociale structuur tussen de toekomstige bewoners.

Er is gekozen voor een zelfstandige locatie waarbij een eenduidig en collectief beeld wordt nagestreefd. Door in de collectieve uitstraling het individu te laten ingrijpen wordt het proces en achterliggende gedachte van het gezamenlijk bouwen verbeeld.