Fort Sabina-Hendrika

Moerdijk

Schaap en Sturm Architecten heeft zorg gedragen voor de restauratie van het verdedigingswerk nabij het Volkerak, bestaande uit een aarden omwalling in de vorm van een onregelmatige vijfhoek, waarbinnen
verdedigingswerken en militaire voorzieningen zoals
tour-modèle, kazerne, kazematten, magazijnen en schuilplaatsen.

Het gebouw kent een lange geschiedenis, de eerste bouwfase 1811 (tour-modèle) en de tweede bouwfase 1880-1883.
Bijzonder is het voorkomen van brikkenbeton, een vroege variant van betonbouw.

De opdracht was in het kader van toeristische openstelling van dit bijzondere fort, de opdracht is gefaseerd gerealiseerd.