Kasteel Heeswijk

Heeswijk Dinther

Als vervolg op de door het bureau Teering-Van de Laar verzorgde restauratie op
kelderniveau, ontving ons bureau opdracht om de restauratie van Kasteel Heeswijk ter hand te nemen. Deze opdracht is uiteindelijk in drie fasen geconcretiseerd.

· Fase 1; restauratie van de 19e eeuwse zuidvleugel annex de binnenplaats; naast restauratie omvatte het werk het reconstrueren van de originele indeling.

· Fase 2; restauratie van het grote middeleeuwse gedeelte van de burcht, zowel interieur als exterieur.

· Fase 3; restauratie van alle overige bouwdelen van het kasteel, aldus:
o voorburcht met duiventoren
o landhoofd met brug en tuinmuur
o wapenkamer met watertoren
o ijzertoren met galerij

De werkzaamheden omvatte het gehele exterieur en interieur- restauratie van de bouwdelen. Daarnaast was herbestemming van de voorburcht voorzien, en in samenhang daarmee een complete herindeling en -inrichting van het poortgebouw.