Katholieke Scholengemeenschap (KSE) Hoofdentree

Etten-Leur

Als gevolg van onderwijskundige vernieuwingen en de wens om het gebouw een eigentijdse, bij het huidige onderwijs passende, uitstraling te geven zijn in meerdere fasen aanpassingen aan het gebouw verricht.

De eerste fase betrof de revitalisering van de Noordgevel met vernieuwing van de hoofdentree, en verbouwing van dit gebouwgedeelte waarbij een Open Leercentrum, muzieklokaal met annexen, docentenvoorzieningen en receptie zijn gerealiseerd.
De tweede fase betrof de uitbreiding van het in de nabijheid gelegen brugklasgebouw met twee lokalen en aanpassingen aan twee bestaande lokalen. De derde realisatie omvatte de uitbreiding van twee leerlingenkantines met verbetering van de naastgelegen scholierenentrees en garderobevoorzieningen. Voorts zijn de gevels van twee leshuizen gerenoveerd.