Markland College

Oudenbosch

Een snoer van gebouwen
Het Marklandcollege te Oudenbosch is een fusie scholengemeenschap voor alle stromen regulier secundair onderwijs De meeste van de bij de fusie betrokken schoolgebouwen zijn gesitueerd op één terrein.

Door uitbreiding, renovatie en herinrichting van deze gebouwen en door toevoeging in nieuwbouw van een “Junior college” voor de brugklasleerlingen zal er een campus ontstaan waarin – buiten een uitstroompunt in Zevenbergen en buiten het op korte afstand gesitueerde gebouw voor de tweede-fase – alle onderwijsactiviteiten geconcentreerd zullen zijn.
De aanwezige schoolgebouwen dateren uit verschillende bouw- en stijlperioden. Deze karakteristieke architectonische kwaliteiten worden gerespecteerd en – waar nodig – versterkt.
Door tussenvoeging van het nieuwe Juniorcollege – centraal tussen bestaande bouwblokken – ontstaat een “snoer van gebouwen”, met elk een eigen karakter. Plaatsing van twee nieuwe leerlingenkantines op knooppunten in de gebouwenreeks zal de samenhang van het geheel bekrachtigen.

Voor de nieuwbouw en de omvangrijke verbouwingen was “onderwijs op maat” het devies. In dit kader heeft de huisvesting voor het beroepsonderwijs speciale aandacht gekregen: op de voorziene ontwikkelingen wordt maximaal ingespeeld.

Vermeld moet nog worden dat het op korte afstand van de nieuwe campus gelegen gebouw voor het tweede-fase-onderwijs voor vwo/havo – het voormalig gebouw van de PABO-opleiding – werd verbouwd en uitgebreid; het is nu perfect toegesneden op de nieuwe functie.