Multifunctioneel Centrum "De Vaart"

Rucphen

In dit plan wordt een nieuw dorpsplein voor Rucphen gecreëerd op een markante plaats in het dorp, daar waar vroeger de Vaart in het centrum van het dorp afboog richting Schijf.

Het is een plek om te verblijven, zien en gezien te worden, en activiteiten te ondernemen. Belangrijk voor ons was om de entree en de foyer van het MFC dan ook direct aan dit dorpsplein te maken, zo loopt het plein door in de foyer, slechts gescheiden door een dunne laag glas. Activiteiten van plein en foyer kunnen zo in elkaar overlopen.
De foyer vormt tevens een verbinding tussen het plein en het ontstane groene “plein” achter het voormalige gemeentehuis. Zo ontstaat er een keten van 3 pleinen met verschillend karakter.

Op het plein zelf kan in de bestrating symbolisch de loop van de historische Vaart gemarkeerd worden. Aan de west en zuid zijde van het plein kunnen bomen geplaatst worden. Langs de randen kan het plein ingericht worden met kleinschalig straatmeubilair, zodat het plein een echte verblijfsruimte is.

Het gebouw heeft een heldere structuur. Alle ruimten liggen gegroepeerd rondom de centrale foyer. Een transparante foyer waarin het plein als het ware doorloopt en welke tevens de verbinding vormt met de groene verblijfsruimte achter het oude raadhuis. De foyer als huiskamer is letterlijk de spil van het gebouw, van hier is zicht op vrijwel het gehele gebouw. Hier bevinden zich de bar, het biljart, leestafel eventuele loungehoek e.d. en is het gezellig elkaar ontmoeten en vertoeven.