Pius X-college

Bladel

Voor het Pius X College in Bladel werd allereerst het plan voor de nieuwe huisvesting voor vwo-havo ontwikkeld.
Het betreft een groeiplan van een school die gefuseerd is met andere scholen.

Reeds tijdens de uitvoering van het werk werd de opdracht uitgebreid met een cluster voor mavo, welke nog nagenoeg gelijktijdig met de eerdere opdracht kon worden opgeleverd.

Daarna volgde verdere uitbouw met een vmbo-afdeling waarbij in de indeling en uitrusting werk vooroplopen met vmbo onderwijs.

Door een onvoorzien sterke groei van het aantal leerlingen tot circa 2200 moest de school opnieuw uitgebreid worden met een centraal gelegen lokalenblok, waarin ruimte gevonden is om de in alle afdelingen optredende ruimtebehoefte op te vangen. Door de heldere structuur van het schoolplan is een soort onderwijsdorp gegroeid als conglomeraat van kleinere eenheden voor de verwerving van kennis en vaardigheden.

De vormgeving van het gebouwencomplex is in belangrijke mate bepaald door de geldende stedenbouwkundige randvoorwaarde die slechts een beperkte bouwhoogte (tot 2 bouwlagen) toestond.

Pas bij de laatste uitbreiding kon op dit punt ontheffing worden verkregen, waardoor het mogelijk werd om de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding te realiseren op een centrale plaats op vloerniveaus welke boven de bestaande gebouwenstructuur zijn geplaatst.

In het ontwerp is daarbij naar het mogelijke een oost- of west-oriëntatie voor de lokalen nagestreefd, om excessieve opwarming in de zomermaanden zoveel mogelijk te vermijden en om in de wintermaanden zoveel mogelijk een zonnige sfeer in de lokalen te bereiken.

Veel aandacht is er besteed aan de beheersbaarheid van en toezicht op de leerlingenstromen. De keuze van meerdere ingangen en garderobes en in samenhang daarmee de positie van conciërgeruimtes met toezicht op gangen, garderobes, aula’s, stallingen en buitenruimten zijn daarbij van belang.

Het gebouw is energiezuinig door algemene toepassing van verhoogde isolatievoorzieningen en door installatiebesturing door middel van bewegingsdetectie en dimlichtregeling.

Ook de keuze voor meerdere decentraal geplaatste ketelhuizen draagt bij aan een efficiënt energiegebruik.