Reynaert College

Hulst

Het plan voor het nieuwe Reynaert College, een school voor 1000 leerlingen in Hulst, is gebaseerd op het behouden, hergebruiken en transformeren van het voormalige Maristenklooster.

Dit monumentale pand bleek geschikt om daarin clusters van vaklokalen te huisvesten. Daartoe moest wel de indeling in traditionele stapeling in het centrale gedeelte vervangen worden door een open draagstructuur met een flexibele indeling. Op de begane grond zijn er de expressievakken opgenomen. Op de verdiepingen is er plaats voor de vaksectie van biologie, natuur- en scheikunde. De voormalige kapel is herbestemd tot bibliotheek/ mediatheek met studiefaciliteit.

De twee toegevoegde trappentorens slaan een brug naar de nieuwbouw. Aan een van de torens is een lift voor mindervaliden toegevoegd; de lift doet alle niveaus aan. De lift is ook te gebruiken voor transport van lesmateriaal voor proefopstellingen in het kader van het BINAS-onderwijs.

De nieuwbouw bestaat uit een rechthoekig bouwblok in twee lagen waarin diagonaal de aula ingeschoven is. In de beide vleugels zijn respectievelijk de onderbouw en de bovenbouw gehuisvest; de vleugel voor de bovenbouw is specifiek ingericht voor het tweede-fase-onderwijs.
Elke vleugel heeft een leerlingeningang ter zijde van de aula en is op elke lesvloer voorzien van een leerlingengarderobe en sanitaire ruimten.

Tussen de vleugels is op de begane grond een centrale hal gelegen met uitzicht op de patio tussen het nieuwbouwgedeelte en het getransformeerde kloostergebouw; deze hal vormt de ontmoetingsruimte tussen de beide vleugels waarin een informatiebalie voor de leerlingen geplaatst is en waar dan ook de conciërge een plaats heeft gekregen.

Voor de staf zijn voorzieningen centraal op de verdieping gesitueerd: stafruimten, administratie en een personeelskamer die uitziet over de patio.

De twee gymnastieklokalen zijn in een separaat gebouw ondergebracht; de beide zalen kunnen door een optrekbare tussenwand gecombineerd worden tot één sporthal. Een sportveld, gelegen naast het gymnastiekgebouw, completeert het geheel.