Seniorenhuisvesting Axis-terrein

Hoeven

Door gemeentelijke herindeling kwam het gemeentehuisje van Hoeven vrij, en aangekocht door de woningstichting
Op de monumentale voorbouw na werd het pand gesloopt om plaats te maken voor een door Schaap en Sturm Architecten ontworpen woningbouwproject wat rondom een binnenhof werd ontwikkeld.

De hof die een grote, verrassende meerwaarde vormt voor het totale plan, is vanaf de Sint Jansstraat zichtbaar via de poort die een onderdeel is van het monument. Nadat jaren later de corporatie de twee naastliggende, verwaarloosde panden kon verwerven, kon de bebouwing rondom de mooie binnenhof gecompleteerd worden.
Aan de Sint Jansstraat werden eveneens appartementen gerealiseerd. Hier werd nadrukkelijk gekozen voor een kleinschalige architectuur die goed past in het beeld van deze straat.