't Lindeke stedenbouw

Halsteren

Komende uit de richting Bergen op Zoom vormt ’t Lindeke weer het herkenningspunt van het dorp Halsteren.
De gereconstrueerde boerderij en de schuur is qua hoofdvorm en materialisering een eigentijdse vertaling van de oude schuur.

't Lindeke Halsteren in het groen
Het “agrarische” beeld wordt nog versterkt door de terreininrichting met halfverhardingen, schapenweiden en een waterpoel. De drie appartementengebouwen die meer naar achter gelegen zijn, sluiten door het toegepaste kleur- en materiaalgebruik goed aan op de agrarische bebouwing.
Door de tweelaagse kapvorm wordt de relatieve grote massa in verband met de schuur teruggebracht waardoor er een harmonisch beeld ontstaat.