Wijkcentrum Bergspil

Roosendaal

De Bergspil is in het centrum van de wijk Tolberg gelegen en vormt in stedenbouwkundige zin en in gebruik de voltooiing van het centrum. Het hart van het multifunctionele wijkcentrum wordt gevormd door de centrale ontmoetingsruimte welke tevens als kleine zaal fungeert. Vanuit deze ruimte waar de bar is gesitueerd worden de andere ruimten ontsloten, waardoor deze ruimte uitnodigt tot informele ontmoetingen.

De ruimte heeft twee entrees, is enigszins langgerekt en is als het ware een voortzetting van de straat waaraan verschillende accommodaties zijn gelegen. Een gebogen groene wand begeleidt deze binnenstraat door het gehele gebouw.

De ruimten zijn meestal multifunctioneel van aard en variëren van grote zaal (via panelenwand tot één ruimte te maken met de ontmoetingsruimte), vergader-/cursusaccommodaties, activiteitenruimte, biljartruimte en jongerensoos. De laatste is ook via het tochtportaal rechtstreeks van buiten bereikbaar.

In de architectuur is er voor gekozen de verschillende accommodaties ook als zelfstandige volumes in vorm en materiaal te laten zien. Het frivole uiterlijk van de Bergspil is een reactie op de sobere omgeving van het naastgelegen winkelcentrum.