Wijkcentrum 't Dijksteeke

Roosendaal

Centraal in ’t Dijksteeke is de ontmoetingsruimte te betrekken bij de grote zaal waar vanuit alle aanliggende multifunctionele ruimten bereikbaar zijn. Deze ruimte waarin de bar is gesitueerd is bij wijze van spreke het “dorpsplein” waaraan alle multifunctionele ruimten, vergader-/activiteitenruimte, grote zaal, paramedische voorzieningen en jongerensoos gelegen zijn.

De jongerensoos is ook via het tochtportaal rechtstreeks van buiten bereikbaar. Mede door de paramedische voorzieningen is het op het dorpsplein vaak gezellig druk en zijn er informele ontmoetingen.

De verschillende accommodaties gelegen aan het plein zijn vormgegeven als zelfstandige gebouwen in materialisering en vorm. Multifunctionaliteit en pluriformiteit zijn zo zichtbaar in de architectuur. In een tweede fase is door ons het multifunctioneel wijkcentrum “afgerond” met een apotheek en gezondheidscentrum.