WSNS Expertisecentrum Het Overpad

‘s-Hertogenbosch

Voor WSNS Expertisecentrum Het Overpad heeft Schaap en Sturm Architecten naast het bestaande gebouw een tijdelijke voorziening ontworpen.

Deze voorziening bestaat ui 36 groepen, twee handvaardigheidslokalen, een speellokaal, aula, diverse therapie- en onderzoekruimten, twee documentatiecentra, stafruimten en annexen.
Daarnaast is er ook de nieuwbouw DelaSalle buitenschoolse opvang gerealiseerd.
Het hele plan is in samenwerking met Big House Architecture Studio Amsterdam.