Zwin College

Oostburg

Een brede school compact gehuisvest.

Het Zwin College is gevormd door fusie van drie scholen voor voortgezet onderwijs in Oostburg.

De huisvesting werd gecentraliseerd en geconcentreerd op het beschikbare terrein aan de Nieuwstraat, waar de stromen voor VMBO, HAVO en VWO zijn ondergebracht voor circa duizend leerlingen.

Het bestaande schoolgebouw op deze locatie dateert uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Dit gebouw is door herindeling en renovatie geschikt gemaakt voor het nieuwe Zwin College. Het sportveld achter de school is voor een gedeelte de aangewezen locatie voor de nieuwbouw. Het nieuwbouw gedeelte voorziet in circa 70% van de ruimtebehoefte voor de school.

Voor de bebouwing van het terrein golden geen beperkende stedenbouwkundige randvoorwaarden, zodat de opzet voor de nieuwbouw geheel aan de hand van de gevraagde onderwijskundige functies ontworpen kon worden.

Middels een uitvoerige inspraakprocedure werd een specifiek op de school toegesneden programma van eisen opgesteld, dat werd “vertaald” in een zeer compact bouwplan.

Een “opgetild” lokalenblok van drie bouwlagen. Met onder het lokalenblok de entree voor de leerlingen met garderobe. Dan tegen het oorspronkelijke hoofdblok aangebouwde volumes voor de werkplaatsenvleugel en de gymnastieksectie.
De uitgebouwde dubbelhoge aula is de directe verbinding met de leerlingen entree, en door de dubbelhoge ligging kan ook de docentenkamer op de eerste verdieping uitkijken op dit 'leerlingenhome'

De nieuwbouw sluit aan op het gangensysteem van het gerenoveerde schoolgebouw door een direct op de oude hoofdingang aansluitende glazen gang.