IKC De Regenboog in aanbouw

Gestaag groeit IKC de Regenboog, zoals hier de trap naar het bovenplein.

De huidige school De Regenboog schuift 400 meter op naar zijn nieuwe locatie. De school speelt zo in om, naast zijn huidige leerlingen, ook leerlingen uit de nieuwe wijk de Stadswerven te kunnen bedienen. Scholenkoepel H3O start hier met het nieuwe schoolconcept waarvan ze al een pilot hebben lopen op de Volkerakweg.

SDK kinderopvang realiseert hier vier nieuwe groepen. Het speelplein zal een heel groene omgeving worden om door de kinderen zelf te ontdekken en lekker in het groen te kunnen laten spelen.

Het IKC krijgt een grote open ruimte in de school, het hart, een speelruimte die van de kinderopvang tot de school ruim door het gebouw vloeit en te gebruiken is voor allerhande activiteiten. Van spelen tot knutselen, van bewegingsonderwijs tot techniek, van koken voor de buurt tot koffiedrinken voor ouders en docenten.

De school bestaat uit vier units, waar kinderen uit verschillende lesjaren bij elkaar zitten. Lees hier meer over het onderwijs van H3O. De bovenbouw zit op de eerste verdieping en krijgt een eigen toegang via een buitentrap.

Alle ruimtes, de units van de school, de peuters en de groepsruimtes van SDK hebben direct of indirect via het hart van de school een toegang tot het plein.