Herbestemming St. Jan Roosendaal van start

Afgelopen middag is de aftrap geweest van de herbestemming van de St. Jan in Roosendaal.

De middag werd feestelijk geopend door initiatiefnemer Jan-Hein Sloesen en ingeleid door Ben ten Hove.
Wethouder Van Gestel mocht geheel in het thema van het archeologisch onderzoek dat plaatsvindt de vergunning onthullen.

Overal in de kerk zijn op dit moment proefsleuven gegraven. Deze proefsleuven zijn er om te kijken hoe de bestaande fundering ligt. Ook vind er archeologisch onderzoek plaats, op verschillende plekken zijn er botten gevonden.

Komende week zijn de archeologische werkzaamheden nog in volle gang in de kerk.

Daarna wordt gestart met de laatste voorbereidende werkzaamheden om de kerk om te toveren tot cultureel centrum, waar onder meer de Kring, VVV en S&L zorg gebruik van gaan maken.

Bij de transformatie wordt een deel van de kerk getransformeerd door drie transparant verdiepingen van staal en glas toe te voegen. Dit om de kerk exploitatiemogelijkheden te geven. Alles uiteraard reversibel zodat het Rijksmonument altijd in oorspronkelijke staat terug te brengen is.

Hier is het artikel van BN de stem te vinden