Opening brandweerkazerne Bergen op Zoom

Op 31 januari 2014 heeft burgemeester Frank Petter de door Schaap en Sturm architecten ontworpen brandweerkazerne Bergen op Zoom officieel geopend.

Op 6 november 2013 is de Brandweerkazerne Bergen op Zoom reeds in gebruik genomen door de veiligheidsregio midden en west Brabant.

In een 4 tal toespraken door burgemeester Petter, commandant Kransen en commandant de Groot ( beiden van de veiligheidsregio) en de heer Koch ( BAM Utiliteitsbouw ) werd uitgebreid stilgestaan bij de functionaliteit en het aansprekende karakter van de door Tjitse Schaap ontworpen gebouw. De inwoners van Bergen op Zoom hebben reeds diverse malen laten blijken het gebouw erg mooi te vinden.

Bekijk het project: Brandweerkazerne Bergen op Zoom

Koninklijke BAM Groep nv
BAM techniek
BAM utiliteitsbouw Facebook
Gemeente Bergen op Zoom
De Weekkrant ( filmpje)