Steiger Sint Martinuskerk Rucphen geplaatst

Enige tijd geleden is gestart met de restauratie en gedeeltelijke herbestemming van de Sint Martinuskerk. Het gehele exterieur van dit rijksmonument zal gerestaureerd worden.
Naast de buitenkant zullen ook de technische installaties en het interieur worden aangepakt zodat de ruimtelijke kwaliteiten van dit prachtige gebouw weer geheel tot hun recht komen.

In de kerkruimte zelf worden, naar ontwerp van Schaap en Sturm Architecten, twee, zeer abstract vormgegeven, los in de ruimte geplaatste inbouwunits gerealiseerd. Daarin zullen straks alle activiteiten die nu in de pastorie plaatsvinden, worden ondergebracht.