Sint Martinuskerk

Rucphen

Schaap en Sturm Architecten heeft de restauratie en transformatie van de Sint Martinuskerk verzorgd. Het gehele exterieur van dit Rijksmonument is gerestaureerd.

Naast de buitenkant is ook de technische installaties en het interieur aangepakt zodat de ruimtelijke kwaliteiten van dit prachtige gebouw weer geheel tot hun recht komen.

In de kerkruimte zelf zijn twee zeer abstract vormgegeven los in de ruimte geplaatste inbouwunits gerealiseerd. Ook zijn de ingrepen reversibel, zodat mocht er van inzicht veranderd worden, de aanpassingen weer kunnen verdwijnen zonder de kerk aan te tasten. Daarin hebben de activiteiten die eerst in de pastorie plaatsvonden hun plek gekregen. Zo is de kerk inzichzelf ingekrompen.

Daarnaast hebben we het herdenkingsmonument opnieuw vormgegeven.