Brede school Het Palet en Vrije School De Zeeridder

Bergen op Zoom

De brede school fungeert als kloppend hart van de wijk Nieuw-Borgvliet/Langeweg. In het gebouw bevindt zich basisschool Het Palet, Vrije basisschool de Zeeridder, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, de GGD, een consultatiebureau, jeugdzorg en Stichting Thuiszorg.

De centrale hal is de spil van het gebouw waar bijeenkomsten voor school of buurt gehouden worden. Naast een intensieve uitwisseling en dubbelgebruik van ruimten tussen de verschillende functies onderling vindt actief gebruik plaats door de buurt van met name de centrale hal, het speellokaal, de techniekruimte, de ICT-ruimte, de BSO-ruimte, de vergaderruimten en klaslokalen, voor zeer uiteenlopende activiteiten.

De eigenzinnige vormgeving draagt bij aan de herkenbaarheid van een gebouw voor de buurt. Door het gebruik van baksteen en dakpannen voegt het gebouw zich naadloos in de sfeer van de buurt. Het gebouw is uitgevoerd als zogenaamde “frisse” school wat inhoudt dat er sprake is van extra ventilatie, en koeling mogelijk is. Door warmteterugwinning, toepassing van daglicht afhankelijke armaturen met aanwezigheidsdetectie is het een buitengewoon energiezuinig gebouw met een EPC welke 20% lager is dan wettelijk vereist.

Bij de materiaalkeuze zijn welbevinden van de gebruikers, duurzaamheid en onderhoudsarm zeer belangrijk keuzecriteria geweest. Zo zijn in het interieur alleen emissiearme materialen toegepast.