Fort Altena- Nieuwe Hollandse Waterlinie

Werkendam

In 1846 is als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie een vrijstaand torenfort gebouwd ter verdediging van de weg Gorinchem – Breda. In de periode 1878 – 1880 is het fort omvangrijk versterkt met onder andere een zevental extra gebouwen. Ter weerszijden van het torenfort zijn een tweetal bomvrije kazernes gebouwd. Het geheel is voorzien van een aardewal en het torenfort verloor het vrijstaande karakter. Het gehele fort is rijksmonument.

Onder de aardewal wordt nieuwbouw gepleegd. Het torenfort blijft aangeaard maar ondergronds kan het historisch vrijstaande torenfort beleefd worden. De schietgaten worden weer opengemaakt. Tegelijkertijd wordt via de ondergrondse nieuwbouw een verbinding verzorgd tussen de vrijstaande gebouwen. De ondergrondse ruimte wordt in schoonwerk beton gerealiseerd, licht valt op spannende wijze binnen via solartubes.

Schaap en Sturm Architecten heeft zorg gedragen voor de restauratie van alle gebouwen, herbestemming van torenfort en bomvrije kazernes tot horeca en vergadercentrum en het realiseren van een dienstwoning in een deel van een voormalige mobilisatieloods uit de koude oorlog.