Kerktoren

Diessen

Schaap en Sturm Architecten heeft zorg gedragen voor de toren van de kerk in Diessen die in Brabantse baksteengothiek is ontworpen.

De toren is vroeg 16e eeuw, met rijkversneden steunberen en versierd met natuurstenen boogfriezen
en blindnissen met flamboyant maaswerk.

Er is sprake van een fijn gedetailleerde ingangspartij met beeldnis, geaccentueerd door het er centrisch boven geplaatste venster met rijke tracering gewelfde ingangspartij.