Nederlands Hervormde Kerk

Chaam

Wij hebben voorzien in de restauratie van zowel het exterieur en als het interieur
en de uitvoering van de consistorie in opdracht van de Nederlands Hervormde Gemeente Chaam.