Roncalli scholengemeenschap

Bergen op Zoom

De Roncalli Scholengemeenschap, een Dalton middelbare school voor vmbo, havo en vwo, heeft een zo groot aantal leerlingen dat het gebouw waarin de school is gevestigd al vele jaren te klein is.

Het aantal lokalen werd improviserend op peil gehouden met inmiddels verouderde noodlokalen doch de aanwezige garderobecapaciteit, personeelsruimten en aula waren onvoldoende in relatie tot het aantal leerlingen en personeelsleden.
Een op de specifieke onderwijsvorm toegesneden uitbreiding van de permanente huisvesting was nodig.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in dit plan waarvan naast nieuwbouw ook een interne verbouwing deel uitmaakt.
Waardering van bestaande kwaliteiten
De uitbreiding bestaat uit een nieuwe leerlingenentree, een tweede aula en een lesvleugel in twee bouwlagen waarin diverse lokalen en een open leercentrum zijn ondergebracht. De verbouwing had onder andere betrekking op herindeling van het aanwezige souterrain in een leerlingengarderobe, diverse werkruimten voor docenten en decanen en voorzieningen ten behoeve van de nieuwe aula. Voorts is de personeelsruimte met bijbehorende garderobe en toiletvoorziening geoptimaliseerd. De toegang tot het schoolterrein voor de leerlingen is verlegd naar een plaats direct nabij een nieuwe fietsenstalling. Het fiets- en bromfietsverkeer is nu gescheiden van het autoverkeer. De vormgeving van het bestaande gebouw is van een hoogwaardige architectonische kwaliteit. Het uiterlijk van het gebouw alsmede de inwendige sfeer hebben in de loop van de tijd niet aan kracht ingeboet, maar juist een positieve bijdrage geleverd aan het imago van deze scholengemeenschap. Het is te omschrijven als een geheel van herkenbare rechthoekige volumes, gekoppeld door een rechtlijnige gangstructuur. Enkelvoudige gevelopeningen zijn min of meer vierkant en grotere kozijnen zijn onderverdeeld in onregelmatige patronen van rechthoekige glasvlakken. Deze belangrijke karakteristiek van het bestaande gebouw is voortgezet in de architectuur van de uitbreiding. In de vormgeving, kleur- en materiaalkeuze zijn de oorspronkelijke uitgangspunten herkenbaar, echter wel met een hedendaagse toets.