Schilderachtig Wonen Patersweg

Dordrecht

Schaap en Sturm architecten heeft in opdracht van de gemeente een studie gemaakt voor een appartementengebouw, en een 30tal woningen in de schil van Dordrecht.

Bij het ontwikkelen van dit plan zijn wij geïnspireerd door de historie en opbouw die de wijk Krispijn kent, in zowel fysieke als sociale vorm.
Dat heeft geresulteerd in een ontwerp dat recht doet aan de historie van de plek, de verbinding met de wijk aan gaat en tegelijkertijd in deze tijd past. Een inpassing die zowel in ruimtelijke als in functionele zin een meerwaarde levert aan Krispijn en Dordrecht. De Hollandse Meesters is een woonbuurt met een eigen identiteit, verbonden mét en geworteld ín Krispijn.
Stedenbouwkundig is er in het plan voor de Hollandse Meesters sprake van zowel een gesloten als een open bouwblok. In de wijk Krispijn komen beiden typologieën voor. We hebben uitgebreid de verschillende delen van Krispijn bestudeerd, zowel uit de vooroorlogse gedeelten als de naoorlogse gedeelten. En eveneens de projecten die geïnspireerd op het oude Krispijn uit de laatste decennia van vernieuwing komen. We hebben goed gekeken naar de bijzondere (hoek)oplossingen en architectuur op andere plekken in de wijk. Interessant om te ontdekken is dat er meerdere gesloten bouwblokken uit deels vooroorlogse open bouwblokken bestaan, die na de oorlog gesloten blokken werden door het volbouwen van de resterende ruimte.
Ook de geschiedenis gaf ons een goede inkijk in de wijk. Op kaarten is te zien dat Krispijn tot 1933 bestond uit polders met buitenplaatsen, met de begraafplaats ver buiten de stad, de huidige Essenhof. Vanaf begin jaren dertig wordt Oud Krispijn ontwikkeld, de driehoek tussen de Brouwersdijk, Krispijnseweg en de Patersweg. Dan eind jaren vijftig wordt de Patersweg overgestoken, en het vrijliggende sportveld in een gesloten bouwblok opgenomen; het vooroorlogse open
bouwblok wordt gesloten met naoorlogse woningbouw. Dit zien we op meer plekken gebeuren, denk aan blokken die toegevoegd worden op de Viottakade of langs de Patersweg. Lijn in alle bebouwing is de tuinstadgedachte; veel groen, zowel binnenin het blok als erbuiten in de vorm van voortuinen en publieke ruimte.

Ruimtelijkheid is een belangrijk onderdeel, er zit veel “lucht” in de wijk. Tot de jaren tachtig blijft het stedenbouwkundig rustig in de wijk, sociaal gebeurd er in die
jaren veel. Allereerst de eerste migranten in de jaren zestig, later gevolgd door de gezinshereniging in de jaren zeventig. Vanaf 2000 wordt er in Krispijn veel gedaan om de sociale kant van de wijk op te waarderen, onder de slogan Oud Krispijn Vernieuwd worden er een aantal wijken goed aangepakt om door middel van het vastgoed, de wijk sociaal sterker te maken.

Bouwstijl en architectuur.
We hebben voor het vormgeven gebruik gemaakt van de geschiedenis, de rijke detaillering en tegelijkertijd de soberheid van de verschillende buurten in de wijk.
Kenmerkend is ook het gebruik van groen, licht en lucht. De wijk Krispijn kenmerkt zich door buurtjes binnen de buurt, De Hollandse Meesters past perfect in deze wijkgedachte en vormt een eigen op zichzelf staande buurt met karakter, passend in het groter geheel van de wijk Krispijn.
In het door ons voorgestelde woningbouwproject De Hollandse Meesters wordt gebruik gemaakt van een bouwstijl die refereert naar het Oud-Krispijn van voor de oorlog, uitgevoerd in een moderne naoorlogse interpretatie. Dus wel de fijnheid van details die je aantreft in Oud-Krispijn, maar dan modern uitgevoerd.
Net als op veel andere plaatsen in Oud-Krispijn zijn de straatgevels ontworpen als gevelwanden. Dus een compositorisch geheel met accenten op bewuste plekken, in plaats van het “stempelen” van individuele woninggevels.