Woonwijk Paterserf

Oosterhout

De locatie Paterserf bestaat uit een versnipperd gebied. Het door Schaap en Sturm Architecten gemaakte stedenbouwkundige basisplan voorziet in een totaalaanpak van de gehele locatie waarbij na een aantal modelstudies er voor gekozen is de bebouwing langs de randen van de locatie te ontwikkelen middels sterk gearticuleerde gestapelde bebouwing en het versterken van de natuurwaarden in het gebied.

Het midden van de locatie blijft onbebouwd met een plas-dras karakter. Alle appartementen hebben zicht op het middengebied en het naastgelegen kanaal; en zijn voorzien van ondergrondse parkeergarages.
Door het middengebied openbaar toegankelijk te maken krijgt de eens ontoegankelijke locatie een centrale verblijfsfunctie in de omgeving.