Locatie Koningin Wilhelmina Lyceum

Oostburg

Bij de keuze voor het plan van Schaap en Sturm Architecten voor de herbestemming van het Koningin Wilhelmina Lyceum raakte ons bureau betrokken op deze locatie. De jury onder leiding van de rijksbouwmeester oordeelde dat in het plan de monunumentale waarden van het gebouw het meest tot hun recht kwamen en dat het plan aanleiding gaf tot ontwikkeling van de naastgelegen sportvelden.

Samen met de Gemeente Sluis is dit plan ontwikkeld, de inzet van de ontwerpopgave was voor ons om van het achtergebied (de sportvelden) een gebied te maken van hoge stedenbouwkundige kwaliteit en de wijk door het maken van twee nieuwe ontsluitingen een volledig deel van Oostburg te laten zijn.
Zie ook het plan