Officiële startsein gegeven voor restauratie Fort Bakkerskil

Donderdag 11 maart 2010 is het officiële startsein gegeven voor de restauratie van Fort Bakkerskil.

Fort Bakkerskil ooit gebouwd ter verdediging van de nabij gelegen Papsluis behoord samen met Fort Altena tot de zuidelijke flank van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Door de restauratie en herbestemming draagt eigenaar Brabants Landschap bij aan het behoud van deze belangrijke cultuur historische rijksmonumenten. Schaap en Sturm Architecten is bij beide forten verantwoordelijk voor de plannen tot restauratie en herbestemming. Na korte toespraken van de heer Jan Baan, directeur Brabants Landschap, mevrouw Brigite van Haaften, gedeputeerde jeugd, cultuur en samenleving Noord-Brabant, en de heer Jan Luteijn, wethouder te Werkendam, volgde met het slopen van een muurtje de officiële handeling. De architect Tjitse Schaap heeft daarna een korte toelichting gegeven op de restauratie en de realisatie van een bed- en breakfast accommodatie op het fort. In het gerestaureerde fort worden overnachtingsplaatsen voor ± 20 mensen gerealiseerd.

Klik hier voor meer informatie over Fort Bakkerskil.
Klik hier voor meer informatie over Fort Altena.