Fort Bakkerskil - Nieuwe Hollandse Waterlinie

Werkendam

Fort Bakkerskil is gebouwd in 1877 als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ter verdediging van de nabij gelegen inundatiesluis (de “Papsluis”). Het gehele fort is rijksmonument.

Middels een reversibele inrichting met sanitaire eenheden als blank-houten meubels wordt op de begane grond een bed&breakfast accommodatie gerealiseerd en op de verdieping een dienstwoning. De oude keermuren welke gesloopt zijn worden hersteld in
schoonwerk beton. Via daklichten van glas en solartubes wordt licht binnen gehaald.

Opdracht: Restauratie van het gehele fort en herbestemming tot bed en breakfast accommodatie.
Opdrachtgever: Brabants Landschap

Brabantslandschap maakte een filmpje over de restauratie

Hier logeren?