De Tuin van Morgen

Sleeuwijk

We durven te dromen over de toekomst.
De locatie in het hart van Sleeuwijk vraagt om een gebiedoverstijgende invulling. Op deze plek ontwikkelen we een nieuw park met een bruisend paviljoen. Sociale cohesie door het circulaire paviljoen dat mensen verbindt, de groen-blauwe speelplekken die de kinderen weer leren in de modder te spelen, de waterbufferende daken die klimaatveranderingen temperen, bijvoorbeeld een buurtbatterij die voortdurend opgeladen is en dat mensen in beweging komen en blijven.

De locatie ligt in het hart van Sleeuwijk. De footprint van de drie compacte gebouwen met circa zestig woningen in diverse
afmeting bestrijkt ongeveer 30% van het totale plangebied, waardoor er veel ruimte voor natuur overblijft. Onze ambitie is om een park te ontwerpen met nieuwe verbindingen naar de bestaande groene routes en de omliggende wijken. Met het paviljoen als woonkamer voor de hele buurt en de openbare daktuin op het dak van de parkeergarage die naadloos overgaat in de rest van het park. De faciliteiten voor deelmobiliteit, het circulair en klimaat adaptief bouwen en met de voorzieningen gericht op de energietransitie krijgt de Tuin van Morgen ook op dorpsniveau betekenis.

Het nieuwe park behelst het hele plangebied, waarin drie alzijdige appartementengebouwen komen, waardoor iedere kant zicht heeft op De Tuin van Morgen. Om tot het maximale oppervlakte van het park te komen is de footprint van de gebouwen zeer compact en open gehouden. De drie gebouwen staan los van elkaar op ruime afstand. Dat versterkt het ruimtelijk effect vanuit de bestaande bebouwing. Om dit gevoel verder te versterken, plaatsen we de woongebouwen verspringend van elkaar, zo komt er meer ruimte en doorzicht tussen de gebouwen onderling. Ook maken we de gebouwen stuk voor stuk open, zodat er een groene route zelfs dóór het park leidt. Door deze werkwijze ontstaat meer ruimte voor groen tussen en rond de gebouwen en wordt het wonen ín een park versterkt. In schaal en maat zijn de woningen passend bij die van de omliggende bebouwing.