Stadszicht

Tholen

Stadszicht is een wijk van ongeveer driehonderd woningen in een groot aantal verschillende woningtypen. Qua architectuur is aansluiting gezocht met traditionele Thoolse woningen.

Het grootste gedeelte van de wijk is in de zogenaamde châlet-stijl ontworpen; het tweede gedeelte vindt aansluiting met jaren dertig architectuur zoals deze op het eiland is terug te vinden.

Ook kleur- en materiaalgebruik is typisch Zeeuws te noemen doordat het kleurrijk en contrastrijk van aard is en door de toepassing van antracietkleurige gepotdekselde geveldelen.

Doordat alle woningen door één bureau zijn ontworpen is de architectonische samenhang van de wijk sterk wat een zeer grote meerwaarde oplevert, terwijl er toch sprake is van een grote woningdifferentiatie.