IKC De Regenboog Dordrecht is opgeleverd

Afgelopen vrijdag was het zover: IKC De Regenboog is opgeleverd.

Het integraal kind centrum is nu al prachtig! Ondanks dat er nog een aantal zaken ontbraken i.v.m. leveringsproblemen, en het buitenterrein pas in de komende weken ingericht gaat worden is de sleutel overgedragen aan de directeur van De Regenboog. Na de zomer gaan de deuren open voor de leerlingen en zal het gebouw door de basisschool, het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang in gebruik worden genomen.

In het IKC wordt gewerkt met een concept van zeven tot zeven (jaarrond) voor kinderen van nul tot twaalf jaar. De school is vormgegeven in grotere eenheden waarbinnen aparte leersferen en stilteplekken worden onderscheiden. Deze ‘units’ hebben verschillende kleinere plekken voor specifiek onderwijs. De indeling van de ‘unit’ is daarmee heel flexibel en kan bij wijze van spreken dagelijks gewijzigd worden. Iedere unit is verbonden middels schuifpuien met het centrale hart. De bovenbouw zit op de eerste verdieping, met in het ‘boven-hart’ werkplekken en een directe relatie met het verhoogde schoolplein waar buitenlesplekken zijn ingericht. De onderbouw zit beneden, met toegangen naar het gelijkvloerse groene schoolplein. Binnen en buiten lopen in elkaar over. De aula is het hart van het IKC en fungeert als centrale ruimte voor bijzondere activiteiten, een plaats van ontmoeting, verbinding en educatie, en wordt gebruikt door alle partners van het IKC.

Het gehele gebouw is opgebouwd uit voor het kind herkenbare eenheden en maten, aansluitend bij de schaal van het kind met heldere herkenbare plekken. Door de transparante en open structuur nodigt het gebouw uit tot ontmoeting, leren, spelen en bewegen. Hierdoor ontwikkelen de kinderen zich vanzelfsprekend.

Het IKC is een flexibele huisvesting voor nu en in de toekomst. Het onderwijs is altijd in beweging. De invulling van het onderwijsconcept kan veranderen in de toekomst. Het IKC faciliteert deze veranderingen zonder grote verbouwingen en is optimaal flexibel in gebruik voor verschillende onderwijsvormen. Het gebouw heeft een aparte draagstructuur (kolommen) en een los inbouwpakket in de vorm van lichte scheidingswanden, waarmee een andere indeling mogelijk is.

Het kinderdagverblijf is ontworpen met vier groepsruimtes, elk voorzien van drie slaapruimtes voor de jongsten. Een gebruikerswens was om het spelen zoveel mogelijk in een combinatie van binnen en buitenspelen te realiseren. Daarmee zijn de groepsruimtes samen met de gebruiker geoptimaliseerd zodat er een grote, gezamenlijke speelruimte ontstaan is die direct grenst, met grote schuifpuien, aan het groen/blauwe plein.